Szkolenia

Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co zrobię, zrozumiem
                                                                                                                      Konfucjusz

Training And Development

Szkolenia rozwijają umiejętności uczestników w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Przygotowanie autorskiego szkolenia poprzedza konsultacja i analiza potrzeb szkoleniowych firmy.

Szkolenia są prowadzone przy zastosowaniu metod aktywizujących uczestników, pobudzając ich zaangażowanie i motywację do nauki w oparciu o wiedzę i doświadczenie.
Wśród najczęściej stosowanych: warsztaty, odgrywanie ról i scenki, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, w grupach.
Pracuję stosując również unikalną metodę The Coaching Game Points of You i Punctum oraz metody coachingowe.

Jako Trener – Praktyk Biznesu, bazuję na kilkunastoletnim doświadczeniu w sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta i zarządzaniu zespołami oraz mentoringu, coachingu zdobytym w znanych na rynku, polskich i międzynarodowych firmach.

Prowadzę szkolenia zamknięte i otwarte.                     
People in a Meeting and Single Word Success
          Szkolenia dla Sprzedaży

 • Komunikacja – fundament sprzedaży
 • Jak skutecznie zbudować zmotywowany zespół sprzedaży
 • Rekrutacja, jak znaleźć i pozyskać najlepszych handlowców
 • Techniki sprzedaży
 • Finalizacja transakcji – złote czynniki sukcesu
 • Rozmowa handlowa – jak odnieść sukces w sprzedaży
 • Stres w sprzedaży – metody radzenia sobie z presją wyników i raportów
 • Zarządzanie czasem – 3Z dla handlowców
 • Profesjonalna obsługa klienta – wyróżnij się albo zgińLösungen statt Probleme im Seminar

          Szkolenia dla Menadżerów

 • Komunikacja  – zarządzanie to sztuka porozumiewania
 • Skuteczny lider  – jak uskrzydlić zespół?
 • Doskonalenie umiejętności menadżerskich
 • Budowanie i motywowanie zespołu – siła grupy, siłą napędową do osiągania celów firmy
 • Coaching – narzędzie menadżera ??????????????????
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku
 • Zarządzanie czasem ” 3Z” – Zaplanować, Zrobić, Zdążyć
 • Stres w sprzedaży – sposoby radzenia z presją wyników, terminów i raportów
 • Manager, Trener, Mentor – skuteczne zarządzanie
 • Zarządzanie przez Cele
 • Rekrutacja i selekcja – jak znaleźć i zatrudnić najlepszych

W celu wzmocnienia efektów szkolenia, wdrożenia zdobytej przez uczestników wiedzy w realia zawodowe i utrwalenia nowych umiejętności i zachowań,  oferuję po – szkoleniowy
Coaching on the Job. Bolączką wielu szkoleń jest niezadowalający lub krótkotrwały efekt, który nie przynosi firmie spodziewanych korzyści.

Coaching on the Job znacząco podnosi skuteczność szkolenia, wzmacnia motywację pracowników i przynosi wymierne rezultaty dla organizacji.

Firmy, dla których prowadzone były szkolenia:

PLL LOT
Vision Express
Pramerica Financial
Real Finance
Generali
Tax Care
Allianz Bank
Orange Customer Service
Prokuratura Okręgowa
Okręgowa Rada Adwokacka

Zapraszam do współpracy.